Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
   
 

آثار صوتی

موسیقی : مهرداد ترابی   آواز : مجید حسین خانی   شعر : سعید کرامتی

1-      تصنیف دست افشان

2-      ساز و آواز

3-      تصنیف بوی عشق

4-      ساز و آواز

5-      تصنیف باغ تماشا

6-      ساز و آواز

7-      تصنیف راحت جان

8-      ساز و آواز

9-      تصنیف قصه دل

نوازندگان :

مهرداد ترابی : سه تار

شهرام غلامی : عود

محمود فرهمند بافی : تنبک

مهرداد نوبخت : کمانچه ، دف ، دایره

علی قورچیان : سه تار

ناصر پاکروی : سه تار

مازیار کلانتریان : سه تار

 

نمونه قطعه